Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij
Biuletyn Informacji Publicznej
PSSE Braniewo

PSSE Braniewo
Higiena Dzieci i Młodzieży
Epidemiologia
Promocja Zdrowia i Oświata Zdrowotna
Higiena Komunalna
Higiena Pracy
Higiena Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku
Zakres Działalności Sekcji
Aktualności
Przyjmowanie i załatwianie spraw
Materiały szkoleniowe
ROLNICZY HANDEL DETALICZNY
Zapobiegawczy Nadzór Sanitarny
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Telefony alarmowe
Ebola - INFORMACJE
Strona główna Higiena Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku ROLNICZY HANDEL DETALICZNY

ROLNICZY HANDEL DETALICZNY

Z dniem 1 stycznia 2017 r. weszła w życie ustawa z dnia 16 listopada 2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia sprzedaży żywności przez rolników (Dz. U. z 2016 r. poz. 1961), która wprowadziła definicję "rolniczego handlu detalicznego" jak również wskazała organy właściwe do sprawowania nadzoru nad bezpieczeństwem żywności zbywanej lub produkowanej w ramach tej działalności

 

          W Dzienniku Ustaw zostały ogłoszone niezbędne do rozpoczęcia procesu rejestracji rolniczego handlu detalicznego rozporządzenia wykonawcze do ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia sprzedaży żywności przez rolników tj.:

  1. rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie maksymalnej ilości żywności zbywanej w ramach rolniczego handlu detalicznego oraz zakresu i sposobu jej dokumentowania (Dz. U. poz. 2159),

  2. rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie rejestru zakładów produkujących produkty pochodzenia zwierzęcego lub wprowadzających na rynek te produkty oraz wykazów takich zakładów ((Dz. U. poz. 2192),

  3. rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie sposobu ustalania weterynaryjnego numeru identyfikacyjnego (Dz. U. poz. 2161).

            Kryteria prowadzenia działalności w zakresie RHD to miedzy innymi:

- obowiązek rejestracji działalności w właściwym organie nadzoru,

- zbywanie konsumentowi finalnemu żywności pochodzącej w całości lub części z własnej uprawy, hodowli lub chowu podmiotu działającego na rynku spożywczym ( dopuszczalna jest również produkcja żywności),

- prowadzenie działalności w ramach określonych limitów i dokumentowanie jej w sposób umożliwiający określenie ilości zbywanej żywności,

- wprowadzenie obowiązku oznakowania miejsc sprzedaży,

- ograniczenie udziału pośredników w zbywaniu żywności.

W celu dokonania takiej rejestracji należy złożyć, w przypadku zamiaru prowadzenia produkcji i sprzedaży żywności pochodzenia niezwierzęcego do

PAŃSTWOWEGO POWIATOWEGO INSPEKTORA SANITARNEGO w BRANIEWIE 14 – 500 Braniewo, ul. Królewiecka 26

wniosek o wpis zakładu do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej w formie pisemnej, co najmniej 14 dni przed dniem rozpoczęcia planowanej działalności.

Produkty jakie można produkować i sprzedawać w ramach omawianej formy działalności to między innymi : marynaty, kiszonki, makarony bez użycia jaj, mąka, kasza, płatki, otręby, chleb, wyroby cukiernicze, oleje, soki, dżemy, wyroby garmażeryjne wyprodukowane wyłącznie z surowców pochodzenia niezwierzęcego, itd. Ilość produktów roślinnych lub zwierzęcych pochodzących z własnej uprawy, hodowli lub chowu, użytych do produkcji danego produktu ma stanowić co najmniej 50% składu tego produktu, z wyłączeniem wody. 

Podjęcie działalności „rolniczy handel detaliczny” nie jest uzależnione od wejścia w życie rozporządzenia wydanego na podstawie art. 69 ust. 1 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006r.obezpieczeństwie żywności i żywienia (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 149) określającego wymagania higieniczne.

Przy prowadzeniu produkcji i zbywaniu żywności w ramach działalności, rolniczy handel detaliczny należy spełnić przede wszystkim wymagania rozporządzenia (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych (Dz. Urz. UE L 139 z 30.04.2004, str. 1, z późn. zm. – Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 34, str. 319) oraz przepisów wydanych w trybie tego rozporządzenia. Przepisy tego rozporządzenia powinny być wdrożone w sposób elastyczny biorąc pod uwagę zakres prowadzonej działalności, wielkość zakładu i jego specyfikę. Przepisy te przewidują między innymi, że w przypadku gdy produkcja prowadzona jest przy wykorzystaniu pomieszczeń używanych głównie jako prywatne domy mieszkalne (np. przy wykorzystaniu sprzętu i urządzeń gospodarstwa domowego w kuchni domowej), zamiast wymogów określonych w załączniku II w rozdziale II ww. rozporządzenia, obowiązują wymogi określone w jego załączniku II w rozdziale III (uproszczone wymagania higieniczne).

W trakcie działalności prowadzonej przez rolników w zakresie rolniczego handlu detalicznego muszą zostać spełnione podstawowe kryteria higieniczno-sanitarne w celu zagwarantowania bezpieczeństwa żywności trafiającej do konsumenta.

Szczegółowe informacje w zakresie rejestracji RHD można uzyskać w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Braniewie.

Pliki do pobrania:

Załączniki :
LpNazwaDataDodał
12017-05-18 11:39:53Rafał Suprynowicz
22017-02-21 13:56:15Rafał Suprynowicz
32017-02-21 13:56:04Rafał Suprynowicz
42017-02-21 13:55:53Rafał Suprynowicz
52017-02-21 13:13:27Rafał Suprynowicz
 Informację udostępnił(a): Rafał Suprynowicz, utworzono: 2017-02-21 13:06:49
Ostatnia modyfikacja: Rafał Suprynowicz, dnia: 2017-05-18 11:40:55
Rejestr zmian


Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Braniewie
ul. Królewiecka 26, 14-500 Braniewo