Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij
Biuletyn Informacji Publicznej
PSSE Braniewo

PSSE Braniewo
Higiena Dzieci i Młodzieży
Epidemiologia
Promocja Zdrowia i Oświata Zdrowotna
Higiena Komunalna
Higiena Pracy
Higiena Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku
Zakres Działalności Sekcji
Aktualności
Przyjmowanie i załatwianie spraw
Materiały szkoleniowe
ROLNICZY HANDEL DETALICZNY
Zapobiegawczy Nadzór Sanitarny
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Telefony alarmowe
Ebola - INFORMACJE
Strona główna Higiena Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku Przyjmowanie i załatwianie spraw

 

 

Przyjmowanie i załatwianie spraw

1. Rejestracja i zatwierdzanie zakładów

Podstawa prawna: art. 61. art.62, art. 63, art. 64 Ustawy z dnia 25 sierpnia 2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia ( Dz.U. Nr 171, poz. 1225 z zm)

Zakłady sektora spożywczego oraz materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością, w tym zakładów prowadzonych przez podmioty zajmujące się recyklingiem mogą rozpocząć działalność po zatwierdzeniu, warunkowym zatwierdzeniu lub po uzyskaniu wpisu do rejestru zakładów.

Zatwierdzenie jest dokonywane na podstawie wniosku podmiotu działającego na rynku spożywczym prowadzącego zakład.

Zatwierdzenie nie jest wymagane w odniesieniu do:

1)działalności w zakresie dostaw bezpośrednich,

2) urządzeń dystrybucyjnych do sprzedaży żywności

3) obiektów lub urządzeń ruchomych lub tymczasowych, uprzednio dopuszczonych do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie produkcji lub obrotu żywnością w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej,

4)gospodarstw agroturystycznych

5)podmiotów prowadzących działalność w zakresie produkcji win gronowych uzyskanych z winogron pochodzących z upraw własnych w ilości mniejszej niż 1000hl w ciągu roku kalendarzowego zgodnie z zasadami określonymi w przepisach o wyrobie i rozlewie wyrobów winiarskich, obrocie tymi wyrobami i organizacji rynku wina.

6)aptek, punktów aptecznych i hurtowni farmaceutycznych określonych przepisami prawa farmaceutycznego.

7)sklepów zielarskich

8)przedsiębiorców prowadzących sprzedaż detaliczną innych niż środki prożywcze produktów oraz wprowadzających do obrotu środki spożywcze opakowane, trwałe mikrobiologicznie

9)producentów gazów technicznych na potrzeby podiotów działających na rynku spożywczym

10)zakładów prowadzących działalność gospodarczą w zakresie pośrednictwa w sprzedaży żywności "na odległość" (sprzedaży wysyłkowej), w tym sprzedaży przez internet.

11)Zakładów działających na rynku materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością, w tym zakładów prowadzonych przez podmioty zajmujące się recyklingiem

12)podmiotów działających na rynku spożywczym prowadzących produkcję pierwotną

Podmiot działający na rynku spożywczym lub na rynku materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością jest obowiązany złożyć wniosek o wpis do rejestru zakładów.

Urządzenia dystrybucyjne muszą być oznakowane w sposób umożliwiający identyfikację zakładu, w tym w szczególności informacjami obejmującymi imię, nazwisko, adres i numer telefonu albo nazwę, siedzibę, adres zakładu i numer telefonu.

Wniosek o wpis do rejestru zakładu albo o zatwierdzenie zakładu i wpis do rejestru zakładów należy składać w terminie co najmniej 14 dni przed dniem rozpoczęcia planowanej działalności w sekretariacie PSSE w Braniewie, ul. Królewiecka 26, pokój 34 godz. 7:00-14:30.

Wniosek powinien zawierać:

1)imię, nazwisko, miejsce zamieszkania i adres albo nazwę, siedzibę i adres wnioskodawcy oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP), jeżeli podmiot taki numer posiada;

2) określenie rodzaju i zakresu działalności, która ma być prowadzona w zakładzie, w tym rodzaju żywności, która ma być przedmiotem produkcji lub obrotu;

3) określenie lokalizacji zakładu lub miejsca prowadzenia działalności gospodarczej.

Do wniosku należy dołączyć:

1)aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo zaświadczenie o wpisie do Ewidencji Działalności Gospodarczej, jeżeli wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą;

2) zaświadczenie o wpisie do ewidencji gospodarstw rolnych, w rozumieniu przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności, zawierające numer identyfikacyjny - w odniesieniu do podmiotów działających na rynku spożywczym prowadzących działalność w zakresie dostaw bezpośrednich;

4) w przypadku zgłoszenia urządzeń dystrybucyjnych, wykaz tych urządzeń zawierający typ urządzenia, nazwę producenta i rok jego produkcji oraz datę uruchomienia.

 

Załączniki :
LpNazwaDataDodał
12015-06-22 10:01:38Rafał Suprynowicz
22010-12-07 12:54:08Rafał Suprynowicz
32010-12-07 12:53:59Rafał Suprynowicz
42010-12-07 12:53:49Rafał Suprynowicz
52010-12-07 12:53:38Rafał Suprynowicz
62010-12-07 12:53:29Rafał Suprynowicz
 Informację udostępnił(a): Rafał Suprynowicz, utworzono: 2012-01-31 08:58:12
Ostatnia modyfikacja: Rafał Suprynowicz, dnia: 2015-06-22 10:03:55
Rejestr zmian


Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Braniewie
ul. Królewiecka 26, 14-500 Braniewo