Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij
Biuletyn Informacji Publicznej
PSSE Braniewo

PSSE Braniewo
Higiena Dzieci i Młodzieży
Epidemiologia
Promocja Zdrowia i Oświata Zdrowotna
Higiena Komunalna
Higiena Pracy
Aktualności
Zakres Działalności Sekcji
Zgłoszenie działalności gospodarczej
Komu zlecić przeprowadzenie badań środowiska pracy
Choroby zawodowe
Higiena Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku
Zapobiegawczy Nadzór Sanitarny
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Telefony alarmowe
Ebola - INFORMACJE
Strona główna Higiena Pracy Choroby zawodowe


CHOROBY ZAWODOWE


Chorobę zawodową uważa się chorobę wymienioną w wykazie chorób zawodowych, jeżeli w wyniku oceny warunków pracy można stwierdzić bezspornie lub z wysokim prawdopodobieństwem, że została ona spowodowana działaniem czynników szkodliwych dla zdrowia występujących w środowisku pracy albo w związku ze sposobem wykonywania pracy, zwanych „narażeniem zawodowym” (art. 2351 k.p. w brzmieniu nadanym ustawą z    22 maja 2009 r. o zmianie ustawy Kodeks pracy).

Podstawy prawne:

Od 3 lipca 2009 r. obowiązuje nowy wykaz chorób zawodowych zamieszczony w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie chorób zawodowych, (Dz.U. Nr 105, poz. 869).
Natomiast rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 1.08.2002r. w sprawie dokumentowania chorób zawodowych i skutków tych chorób (Dz. U. Nr 132 / 02 poz. 1121), jak i wzory dokumentów stosowanych w postępowaniu w sprawach chorób zawodowych zawartych w załącznikach do tego rozporządzenia - nadal są obowiązujące.

Zgłoszenie podejrzenia choroby zawodowej

Pracodawca jest obowiązany – zgodnie z art. 235 § 1 k.p. – niezwłocznie zgłosić właściwemu państwowemu inspektorowi sanitarnemu i właściwemu okręgowemu inspektorowi pracy każdy przypadek podejrzenia choroby zawodowej.
Obowiązek ten dotyczy także lekarza podmiotu właściwego do rozpoznania choroby zawodowej.
Ponadto, w każdym przypadku podejrzenia choroby zawodowej lekarz i lekarz dentysta, który podczas wykonywania zawodu powziął podejrzenie choroby zawodowej u pacjenta – kieruje na badania w celu wydania orzeczenia o rozpoznaniu choroby zawodowej albo o braku podstaw do jej rozpoznania.

Zgodnie z art. 235 § 21 k.p. zgłoszenia podejrzenia choroby zawodowej może również dokonać pracownik lub były pracownik, który podejrzewa, że występujące u niego objawy mogą wskazywać na taką chorobę, przy czym pracownik aktualnie zatrudniony zgłasza podejrzenie za pośrednictwem lekarza sprawującego nad nim profilaktyczną opiekę zdrowotną;

 


ORZECZNICTWO W ZAKRESIE CHORÓB ZAWODOWYCH


W województwie warmińsko-mazurskim właściwą jednostką uprawnioną do orzekania w sprawach chorób zawodowych jest:

Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Olsztynie
10-449 Olsztyn, ul. Piłsudskiego 71A

 

- Zgłoszenie podejrzenia choroby zawodowej

 

 

 Informację udostępnił(a): Rafał Suprynowicz, utworzono: 2010-09-14 08:51:42
Ostatnia modyfikacja: Rafał Suprynowicz, dnia: 2015-10-21 14:23:35
Rejestr zmian


Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Braniewie
ul. Królewiecka 26, 14-500 Braniewo