Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij
Biuletyn Informacji Publicznej
PSSE Braniewo

PSSE Braniewo
Higiena Dzieci i Młodzieży
Epidemiologia
Promocja Zdrowia i Oświata Zdrowotna
Higiena Komunalna
Zakres Działalności Sekcji
Aktualności
Kąpieliska powiat braniewski
Skargi i wnioski
Ekshumacje
Woda przeznaczona do spożycia
Higiena Pracy
Higiena Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku
Zapobiegawczy Nadzór Sanitarny
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Telefony alarmowe
Ebola - INFORMACJE
Strona główna Higiena Komunalna Woda przeznaczona do spożycia

 

 

Woda przeznaczona do spożycia

 

1. Obowiązujace przepisy prawne:

  • Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t. jedn. Dz. U. z 2015r., poz. 139 z późn. zm.)

 

  •  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi    (Dz. U. z 2015r., poz. 1989)


   

  • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 maja 2004 w sprawie wzorów tablic informacyjnych o strefie ochronnej ujęcia wody (t. jedn. Dz. U. 2004r., Nr 136 poz. 1457 z późn. zm.)

 

  • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowania (t. jedn. Dz. U. z 2015r.,poz. 1422 z późn. zm.)

 

  • Ustawa z dnia z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (t. jedn. Dz. U. 2015 r., poz. 469 z późn. zm.)

 

 

Działania Inspekcji Sanitarnej polegają na sprawowaniu bieżącego nadzoru nad urządzeniami wodociągowymi oraz jakością wody. Woda badana jest w zakresie monitoringu kontrolnego i przeglądowego i oceniana pod względem mikrobiologicznym i fizykochemicznym.

  

        TABELA 1. Wymagania organoleptyczne i fizykochemiczne dla wody

Parametr

Dopuszczalne zakresy wartości

Jednostka

Amonowy jon

0,50

mg/l

Barwa

akceptowalny przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian

Chlorki

250

mg/l

Glin

0,200

mg/l

Mangan

0,050

mg/l

Mętność

1

NTU

Ogólny węgiel organiczny

bez nieprawidłowych zmian

pH

6,5-9,5

-

Przewodność

2500

µS/cm

Siarczany

250

mg/l

Smak

akceptowalny przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian

Sód

200

mg/l

Utlenialność z KMnO4

5

mg/l

Zapach

akceptowalny przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian

Żelazo

0,200

mg/l

TABELA 2. Wymagania mikrobiologiczne, jakim powinna odpowiadać woda

 

Najwyższa dopuszczalna wartość parametru w próbce wody

Parametr

liczba mikroorganizmów [jtk]

objętość próbki [ml]

Escherichia coli

0

100

Enterokoki

0

100

Bakterie grupy coli

0

100

Clostridium perfringens (łącznie ze sporami)

0

100

Ogólna liczba mikroorganizmów w 22 +/- 2 st. C po 72h 

bez nieprawidłowych zmian

 

 

                    TABELA 3. WYMAGANIA mikrobiologiczne, jakim powinna odpowiadać  cIEPŁA  woda

Parametr

Liczba mikroorganizmów [jtk]

Objętość próbki [ml]

Legionella sp.   

<100

100

 Informację udostępnił(a): Rafał Suprynowicz, utworzono: 2010-12-08 13:24:29
Ostatnia modyfikacja: Rafał Suprynowicz, dnia: 2017-02-03 14:10:59
Rejestr zmian


Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Braniewie
ul. Królewiecka 26, 14-500 Braniewo