Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij
Biuletyn Informacji Publicznej
PSSE Braniewo

PSSE Braniewo
Higiena Dzieci i Młodzieży
Epidemiologia
Promocja Zdrowia i Oświata Zdrowotna
Higiena Komunalna
Zakres Działalności Sekcji
Aktualności
Kąpieliska powiat braniewski
Skargi i wnioski
Ekshumacje
Woda przeznaczona do spożycia
Higiena Pracy
Higiena Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku
Zapobiegawczy Nadzór Sanitarny
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Telefony alarmowe
Ebola - INFORMACJE
Strona główna Higiena Komunalna Kąpieliska powiat braniewski

 

 

Kąpieliska – obowiązki wynikające z nowelizacji ustawy

 

 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Braniewie informuje, że na podstawie nowelizacji ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (zmiany wprowadzone Ustawą z dnia 4 marca 2010r. o zmianie ustawy –  Prawo wodne (t.j. Dz. U. 2012r., poz. 145 z późn. zm.)) nastąpiły zmiany w zakresie nadzoru nad kąpieliskami i miejscami wykorzystywanymi do kąpieli. Ustawa precyzuje nowe obowiązki wójta, burmistrza lub prezydenta miasta oraz innych organizatorów kąpielisk i miejsc wykorzystywanych do kąpieli.

Zgodnie z art. 34b pkt 1 w/w ustawy, ewidencję kąpielisk prowadzi i aktualizuje wójt, burmistrz lub prezydent miasta i jest to zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej      (art. 34b pkt 4).

 

Organizator kąpieliska jest zobowiązany do dnia 31 grudnia roku poprzedzającego sezon kąpielowy, w którym kąpielisko ma być otwarte, przekazać wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta wniosek o umieszczenie w wykazie kąpielisk, wydzielonego fragmentu wód powierzchniowych, na których planuje utworzyć kąpielisko (art. 34a ust.2 – zapis wszedł w życie z dniem 01. 07. 2010 r.).

Organizator kąpieliska sprawuje wewnętrzną kontrolę nad jakością wody w kąpielisku, która polega na :

- ustaleniu do dnia 15 czerwca w porozumieniu z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Braniewie harmonogramu pobrania próbek wody z kąpieliska w sezonie kąpielowym. Harmonogram pobrania próbek uwzględnia terminy pobierania i analizy nie mniej niż czterech próbek w sezonie kąpielowym, w okresie funkcjonowania kąpieliska, tak aby przerwa między badaniami nie przekraczała miesiąca. Punkty poboru wody z kąpieliska należy ustalić z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Braniewie.

- oznakowaniu miejsca wykorzystywanego do kąpieli,

 

- systematycznym wizualnym nadzorowaniu wody w kąpielisku i wody zasilającej kąpielisko pod kątem występowania zanieczyszczeń niekorzystnie wpływających na jakość wody i stanowiących zagrożenie zdrowia kąpiących się osób,

 

- pobieraniu dodatkowych próbek wody w kąpielisku w terminie 7 dni po ustaniu krótkoterminowego zanieczyszczenia,

 

- dokumentowaniu i niezwłocznym przekazywaniu wyników badań wody Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Braniewie,

 

- informowaniu Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnym w Braniewie o wystąpieniu zmian, które mogłyby mieć wpływ na pogorszenie jakości wody w kąpielisku, oraz o każdym zawieszeniu harmonogramu pobrania próbek w ramach kontroli wewnętrznej i jego przyczynach,

 

- informowaniu kąpiących się osób o jakości wody w kąpielisku i zaleceniach organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

 

Więcej informacji znajduje się w w/w ustawie.

 


INFORMACJA DOTYCZĄCA KĄPIELISK I MIEJSC WYKORZYSTYWANYCH DO KĄPIELI


 

W związku z nowelizacją ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo Wodne (zmiany wprowadzone ustawą z dnia 4 marca 2010r. o zmianie ustawy – Prawo wodne (Dz. U. 2010r., Nr 44, poz. 253)

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Braniewie informuje, że na terenie powiatu braniewskiego brak jest kąpielisk jak również miejsc wykorzystywanych do kąpieli.


 Informację udostępnił(a): Rafał Suprynowicz, utworzono: 2012-07-30 09:44:20
Ostatnia modyfikacja: Rafał Suprynowicz, dnia: 2013-06-07 09:21:18


Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Braniewie
ul. Królewiecka 26, 14-500 Braniewo