Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij
Biuletyn Informacji Publicznej
PSSE Braniewo

PSSE Braniewo
Higiena Dzieci i Młodzieży
Epidemiologia
Promocja Zdrowia i Oświata Zdrowotna
Higiena Komunalna
Higiena Pracy
Higiena Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku
Zapobiegawczy Nadzór Sanitarny
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Telefony alarmowe
Ebola - INFORMACJE

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Braniewie

ul. Królewiecka - 26, 14-500 Braniewo
fax/tel. (55)-243-23-81 
tel. (55)-243-25-45
e-mail : psse_braniewo@visacom.pl

Kierownikiem Stacji-Dyrektorem jest Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Braniewie
mgr Beata Rant


Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna zwana dalej „Powiatową Stacją”, działa na podstawie statutu oraz powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności:

1/ ustawa z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. t. j. z 2011r. , poz. 1263 z późn.zm.) wraz z aktami wykonawczymi.

2/ ustawa z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz.U.z 2011r. , Nr 12, poz 654 z poźn.zm.) 
wraz z aktami wykonawczymi.

3/ ustawa z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009r. , Nr 157, poz. 1240 z późn.z.) wraz z aktami wykonawczymi.

Choroby zawodowe 

1/ rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2009r. (Dz. U. z 2009r, Nr 105, poz. 869 z późn. zm.) 
wraz z aktami wykonawczymi.

2/ rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 1 sierpnia 2002r. w sprawie dokumentowania chorób zawodowych i skutków tych chorób (Dz. U. z 2002r, Nr 132, poz 1121 z późn. zm.) 
wraz z aktami wykonawczymi.


Woda przeznaczona do spożycia 

1/ Ustawa z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (Dz. U. t. j. z 2012, poz. 145 z późn. zm.) 
wraz z aktami wykonawczymi.

Powiatowa Stacja jest podmiotem leczniczym, w stosunku do którego uprawnienia organu założycielskiego posiada Minister Zdrowia.

1. Siedzibą Powiatowej Stacji jest miasto Braniewo.

2. Obszarem działania Powiatowej Stacji jest powiat braniewski.

Przyjmowanie i załatwianie spraw odbywa się w godzinach: 7ºº - 14³º i w zależności od potrzeb.

Prowadzone są rejestry skarg i wniosków korespondencji przychodzącej i wychodzącej, rejestry chorób zakaźnych oraz archiwum zakładowe.

 


Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Braniewie
ul. Królewiecka 26, 14-500 Braniewo